YEL:n mukaisen valtion osuuden lopullisen määrän vahvistamisajankohta muuttuu

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvosto on antanut asetuksen yrittäjien eläkeasetuksen 17 a §:n muuttamisesta. Asetuksella myöhennetään YEL:n mukaisen valtion osuuden lopullisen määrän vahvistamisajankohtaa sekä tehdään pykälään eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia.

Asetus tulee voimaan 1.1.2006.

Säädöksen numero on

1002/2005

.

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.