Vuorotteluvapaan työhistoriavaatimusta koskeva säännös on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vuorotteluvapaalaki

Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta on vahvistettu. Eduskuntakäsittelyssä lakiin tehtiin joitakin lakiteknisiä ja kielellisiä korjauksia.

Vahvistetun lain mukaan vuorotteluvapaan edellytyksenä oleva työhistoria otetaan huomioon 31.12.2004 saakka voimassa olleiden työeläkesäännösten mukaan myös 1.1.2005 lukien. Vuorotteluvapaalakiin ei siis tehdä työeläkelainsäädännön uudistusta vastaavia muutoksia.

Laki tulee voimaan 1.1.2005.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 253/2004 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Vahvistetun säädöksen numero on (

1244/2004

).

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.