Vuorotteluvapaalain säännöstä vuorotteluvapaan työhistoriaedellytyksestä ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta (

HE 253/2004 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että vuorotteluvapaalakiin ei tehtäisi tässä vaiheessa työeläkelainsäädännön uudistusta vastaavia muutoksia. Näin ollen vuorotteluvapaalain säännöstä vuorotteluvapaan työhistoriaedellytyksestä ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuorotteluvapaan edellytyksenä oleva työhistoria otettaisiin huomioon 31.12.2004 saakka voimassa olleiden työeläkesäännösten mukaan myös 1.1.2005 lukien.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2005.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.