Vuoden 2017 eläkeuudistuksen valmistelu etenee

Telp Default Thumbnail Image

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen valmistelu jatkuu sosiaali- ja terveysministeriössä. Lainsäädännön valmistelussa ovat mukana työmarkkinakeskusjärjestöt. Myös Eläketurvakeskuksessa kokoontuvat eläkelaitosryhmät samoin kuin rahoituskysymyksiä pohtivat työryhmät ovat olleet tiiviisti mukana asioiden valmistelussa tekemällä taustaselvityksiä ja tuomalla esiin täytäntöönpanon näkökulmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on jo keskusteltu useimmista sopimukseen liittyvistä kysymyksistä. Moni asia on kuitenkin edellyttänyt vielä jatkovalmistelua.

Aihepiirejä alkukevään kokouksiin:

  • osittainen vanhuuseläke
  • elinaikakerroin
  • työkyvyttömyyseläke vanhuuseläkkeeksi
  • tulevan ajan pääteikä
  • työeläkeote
  • eläkeikä- ja eläkekarttumapykälät
  • lisäeläkkeet
  • uudistuksen vaikutukset YELiin ja MYELiin

Kun sosiaali- ja terveysministeriön valmistelutyössä alustavat kannat alkavat olla selvillä, Eläketurvakeskuksen ja eläkelaitosten edustajista koostuvat soveltamisohjetyöryhmät aloittavat työnsä. Näillä näkymin työryhmiä olisi kaksi – toisessa mietitään työuraeläkkeen ja toisessa vanhuuseläkkeen, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja päättyvän osa-aikaeläkkeen käytännön kysymyksiä soveltamisohjetasolla.

Eläkeuudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus saada valmiiksi tämän kevään aikana ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.