Vuoden 2014 osaketuottokerroin on 9,62 prosenttia

Telp Default Thumbnail Image

TyEL-eläkelaitoksilla ja Merimieseläkekassalla on siirtovelvoite osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen. Vuosittainen siirto on suuruudeltaan osaketuottokertoimen kymmenystä vastaavan vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja tasausvastuun määrä. Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu puskuroi osaketuottojen vaihteluja. Tämä vastuu on suurimmillaan viisi prosenttia vastuuvelasta ja pienimmillään -10 prosenttia vastuuvelasta. Tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään eläkelaitosten toteutuneiden osaketuottojen perusteella.

Osaketuottokerroin määräytyy TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan noteerattujen osakesijoitusten painotettuna keskimääräisenä vuosituottona, josta on vähennetty yksi prosenttiyksikkö.

Katso lisää:

Osaketuottokertoimen aikasarja Työeläkelakipalvelussa
Rahastoonsiirtovelvoitteesta tarkemmin etk.fissä