Viron uuden sosiaaliturvasopimuksen voimaantulo

Telp Default Thumbnail Image

Asetukset

Tasavallan presidentti on antanut asetuksen Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen voimaasaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksen mukaan Suomen ja Viron välinen uusi sosiaaliturvasopimus ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki tulevat voimaan 1.11.2006.

Asetuksen säädösnumero on

919/2006.

Sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Tasavallan presidentti on antanut myös asetuksen Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisen kumoamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksen mukaan laki tule voimaan 1.11.2006.

Asetuksen säädösnumero on

920/2006

.

Asetusten voimaantulo

Asetukset tulevat voimaan 1.11.2006.

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.