VILMA muutokset vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 14 päivänä elokuuta 2009 viimeisen laitoksen periaatetta koskevat lainmuutokset.

Pääasiallinen sisältö

Työeläkelainsäädäntöä muutetaan siten, että yksityisten alojen toimivaltainen eläkelaitos ja toimivaltainen viimeinen eläkelaitos määräytyvät jatkossa vakuutettujen työansioiden perusteella. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta sovelletaan myös silloin, kun julkisten alojen eläkelaitos on viimeinen eläkelaitos ja yksityisten alojen eläkelaitoksille tulee työkyvyttömyyseläkkeestä laitoskohtainen vastuu. Lisäksi työntekijän eläkelain mukaisessa luottamustoimessa jatkaminen ei enää estä työsuhteen perusteella karttuneen vanhuuseläkkeen saamista vanhuuseläkeiässä. Työeläkelakeihin tehdään myös eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia.

Tarkempia tietoja on aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

ja asiaa koskevassa hallituksen esityksessä (

HE 73/2009 vp

).

Vahvistetut lait

Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

634-640/2009

.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevat säännökset tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2012.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.