Valtion työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnalle tarkemmat säännökset

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvoston asetus työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnasta

Valtioneuvosto on antanut asetuksella tarkemmat säännökset valtion eläkelain 3 §:n 4 momentissa vuoden 2005 alusta perustetulle työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnalle.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja ohjata valtion eläkelaissa tarkoitettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusasioiden soveltamiskäytäntöä valtiokonttorissa. Neuvottelukunta voi antaa valtiokonttorille lausuntoja valtion eläkelain soveltamisesta kyseisissä asioissa sekä ratkaisusuosituksia yksittäistapauksissa. Tarvittaessa neuvottelukunta tekee valtiokonttorille aloitteita siitä, minkälaisia asioita ja tapauksia se haluaa käsiteltäväkseen. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset myös mm. neuvottelukunnan kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta sekä neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä.

Asetus tulee voimaan 1.1.2005.

Asetuksella kumotaan valtiokonttorin varhaiseläkelautakunnasta annettu asetus (227/1989) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Säädöksen numero on (

1112/2004

).

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät myös internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.