Valtion eläkelautakunnasta on annettu asetus

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvoston asetus valtion eläkelautakunnasta

Asetuksella säädetään tarkemmin valtion eläkelautakunnan jäsenistä ja henkilöstöstä, lautakunnan ratkaisukokoonpanosta eri asiaryhmissä sekä valitusasioiden ja hallintoasioiden käsittelystä.

Asetus tulee voimaan 1.9.2004. Asetuksella kumotaan valtion eläkeasetuksen (611/1966) 7 a § siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Asetuksen säädösnumero on (

817/2004

).

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenäOy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät myös internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.