Valtion eläkelain kuntoutusta koskevat säännökset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Laki valtion eläkelain muuttamisesta on vahvistettu hallituksen esityksen mukaisesti. Lailla muutetaan valtion eläkelain kuntoutusta koskevia säännöksiä.

Laki tulee voimaan 1.1.2004.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 115/2003 vp

) on kerrottu yleiskirjeessä

A 35/2003

.

Vahvistetun säädöksen numero on

1217/2003

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.