Vakuutusoikeuslain 11 §:ää ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta (

HE 239/2004 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä koskevan säännöksen sanamuotoa siten, että edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta nimitettävät jäsenet osallistuisivat vakuutusoikeudessa maatalousyrittäjien ansioeläkeasioiden käsittelyn lisäksi myös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasioiden käsittelyyn. Ehdotetulla muutoksella ei laajennettaisi sivutoimisten jäsenten aineellista toimivaltaa nykyisestä.

Voimaatulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2005.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.