Vakuutusoikeus voi ratkaista työntekijäin eläkemaksun pidätyksen lainmukaisuuden, mutta ei voi määrätä maksua palautettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Tämä tiedote kumoaa Eläketurvakeskuksen lakiosaston tiedotteen

LA4/2003

.

Vakuutusoikeus on antanut päätöksen (VakO 30.10.2003, 1175/2001/3117), jolla se on jättänyt toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta työntekijäin eläkemaksun palauttamista koskevan vaatimuksen. Vakuutusoikeus jätti tutkimatta myös palautettavaa maksua koskevan viivästyskorkovaatimuksen.

Päätöksen perusteluissa on todettu, että vakuutusoikeus voi työntekijäin eläkelain 12 b §:n ja 22 §:n nojalla tutkia vain sen, onko työntekijäin eläkemaksun pidätys ollut lainvastainen. Vakuutusoikeudella ei ole toimivaltaa määrätä työnantajaa palauttamaan virheellisesti työntekijän palkasta pidätettyä työntekijäin eläkemaksua työntekijälle, koska kysymyksessä on yksityisoikeudellista saatavaa koskeva asia.

Asiaa koskee työntekijäin eläkelain 12 b § ja 22 § sekä Suomen perustuslain 98 §:n 3 mom.