Vakuutuskassa-asetusta muutetaan

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvoston asetus vakuutuskassa-asetuksen muuttamisesta

Vakuutuskassalakia täydentävää vakuutuskassa-asetusta muutetaan, koska eläkekassojen pakollinen jäsenyys Vakuutuskassojen yhdistyksessä poistettiin 1.5.2004 voimaantulleella lailla (

210/2004

). Vakuutuskassa-asetus koskee jatkossa vain sairauskassoja sekä hautaus- ja eroavustuskassoja.

Asetus tulee voimaan 1.9.2004.

Asetuksen säädösnumero on (

800/2004

).

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät myös internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.