Uudistetut eläkkeiden hakemuslomakkeet on julkaistu

Telp Default Thumbnail Image

Alkuvuonna 2015 uudistetut eläkehakemuslomakkeet löytyvät ETK:n internetsivuilta.

Lomakkeiden uudistamistarve aiheutui mm. 1.1.2015 voimaantulleesta lainmuutoksesta, jonka mukaan Kelan ja työeläkelaitoksen on työkyvyttömyyseläkehakemusta käsiteltäessä selvitettävä oikeus kuntoutukseen.

Jos työeläkelaitoksesta työkyvyttömyyseläkettä hakevalla on oikeus työeläkekuntoutukseen, työeläkelaitos antaa asiasta ennakkopäätöksen ilman erillistä hakemusta.

Uudistetut eläkehakemuslomakkeet ovat saatavissa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Uudistetut lomakkeet ovat:

  • Vanhuuseläke (ETK/Kela 7001)
  • Työkyvyttömyyseläke (ETK/Kela 7002)
  • Selvitys työkyvystä ja hakemus kuntoutustuen jatkamiseksi (ETK/Kela 7008)
  • Työeläkekuntoutus (ETK 2136)
  • Ohjeita työeläkekuntoutuksen hakemiseen (ETK 21360)

Vuoden 2017 eläkeuudistus aiheuttaa muutoksia hakemuslomakkeisiin

Lomakkeet uudistetaan yhteistyössä Kelan ja työeläkelaitosten kanssa sen jälkeen, kun uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu.

Uudistuksen aikataulusta tiedotetaan eläkelaitoksille syksyllä 2015.

Katso lisää: