Uudistettu pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.5.2014

Telp Default Thumbnail Image

Uudistettu pohjoismainen sosiaaliturvasopimus astui voimaan 1.5.2014. Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa ihmisten liikkumista Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin välillä ja taata heille oikeudet sosiaaliturvaetuuksiin liikkuessaan maasta toiseen.

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus täydentää EU:n sosiaaliturva-asetusta 883/2004, jota jo sinällään noudatetaan kaikissa Pohjoismaissa. Sopimuksen nojalla EU:n nykyinen sosiaaliturva-asetus ulottuu koskemaan myös Färsaaria ja Grönlantia. Lisäksi Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus takaa sen, että EU:n sosiaaliturva-asetuksen sääntöjä sovelletaan myös Pohjoismaissa liikkuviin kolmansien maiden kansalaisiin.

Kuntoutuksesta kahdenväliset sopimukset

Uusi pohjoismainen sopimus sisältää säännökset siitä, kuinka rajat ylittävissä kuntoutustilanteissa toimitaan. Sopimus edellyttää, että Pohjoismaat solmivat kahdenvälisiä kuntoutusta koskevia sopimuksia kahden vuoden kuluessa pohjoismaisen sopimuksen voimaantulosta.

Kuntoutussopimuksilla on tarkoitus helpottaa sellaisten kuntoutusprosessissa olevien henkilöiden asemaa, jotka ovat työskennelleet yhdessä pohjoismaassa, mutta asuvat nykyään jossain toisessa pohjoismaassa.