Ulosoton suojaosuuksiin ja elatusapuihin ei tullut muutoksia vuodelle 2004

Telp Default Thumbnail Image

Ulosoton suojaosuus

Ulosoton suojaosuuksiin ei tullut muutoksia vuodelle 2004. Yksinäisen velallisen palkasta ja eläkkeestä ulosmittaamatta jätettävä suojaosuus on 18 euroa päivässä eli 540 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi velalliselle on jätettävä 6,56 euroa päivässä jokaista hänen elätettävänään olevaa perheenjäsentä kohden. Suojaosuus- ja tulorajataulukko palkan ja eläkkeen ulosmittauksesta on yleiskirjeen

A 30/2001

liitteenä.

Elatusapu

Elatusapuihin ei tehdä indeksitarkistusta vuonna 2004. Perhe-eläkkeissä elatusavun määrää tarvitaan laskettaessa eläkkeitä niissä tapauksissa, joissa edunjättäjän entisellä puolisolla on leskeneläkeoikeus (TEL 4 a §). Entisen puolison perhe-eläkkeen määrä lasketaan elatusavusta, joka on korotettu elinkustannusindeksillä. Asetus (1094/2001) ja taulukko elatusavun korottamisesta ovat yleiskirjeen

A 1/2002

liitteinä.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen sekä lisätiedot

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

. Lisätietoa ulosotosta löytyy esimerkiksi oikeusministeriön sivuilta

www.om.fi

linkistä ulosotto.