Työuraeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen soveltamisohjetyö alkoi

Telp Default Thumbnail Image

Työuraeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen soveltamisohjetyöryhmä aloitti toimintansa. Työryhmän tehtävänä on valmistella työuraeläkettä ja työkyvyttömyyseläkettä koskevat soveltamisohjeet. Työryhmä kommentoi myös kuntoutusohjeet siltä osin, kuin niihin tehdään päivityksiä 2017 eläkeuudistuksen vuoksi. 

Työryhmä on Tulkintaryhmän 10.12.2014 perustama ryhmä, jossa on jäseniä Eläketurvakeskuksen eri osastoilta, Elosta, Eterasta, Ilmarisesta, Innovasta, Kevasta, Melasta, Porastosta, Varmasta ja Veritaksesta.

Työryhmän tavoitteena on saada soveltamisohjeet valmiiksi vuoden 2016 alkupuolella. Soveltamisohjeita kirjoitettaessa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan tietojärjestelmäpuolen toiveet ohjeiden valmistumisjärjestyksestä.