Työttömyysturvaa koskevat muutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki työttömyyskassalain muuttamisesta sekä laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta on vahvistettu hallituksen esityksen mukaisesti.

Lakimuutoksilla parannetaan palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvän mahdollisuutta täyttää työssäoloehto yrittäjänä ja mahdollistetaan ansioperusteisen työttömyysturvan säilyttäminen yrittäjästä palkansaajaksi siirryttäessä.

Lait tulevat voimaan 1.1.2005.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 140/2004 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat (

1047/2004 – 1049/2004

).

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.