Työskentelyn päättymisen jälkeen maksettava palkka ulkomaantyössä

Telp Default Thumbnail Image

Eläketurvakeskus on julkaissut ohjeet työeläkevakuuttamisesta ja työskentelyn päättymisen jälkeen maksettavasta palkasta ulkomaantyössä. Työntekijälle jälkikäteen maksettavan palkan vakuuttaminen kuuluu sille maalle, jonka lainsäädäntöä sovellettiin silloin, kun palkan perusteena oleva työskentely tapahtui.

Kun työntekijä on siirtynyt Suomesta ulkomaille asumaan tai työskentelemään toiselle työnantajalle, hänelle saatetaan jälkikäteen maksaa palkkaa hänen aikaisemmin Suomessa tekemästään työstä. Toisaalta myös Suomeen tulleelle henkilölle saatetaan maksaa palkkaa hänen aikaisemmasta työstään ulkomailla. Tällaisia eriä voivat olla esimerkiksi irtisanomisajan palkka tai bonukset.

Tällaisessa tilanteessa ei ole kyse lainvalinta-asiasta eikä EU:n sosiaaliturva-asetusten tarkoittamasta useassa EU-maassa työskentelystä.

Lue lisää soveltamisohjeista.