Työskentely yliopistolle toimeksiantosuhteessa

Telp Default Thumbnail Image

Yliopistolle työskentelevien henkilöiden työeläkevakuuttaminen muuttui 1.1.2010 alkaen siten, että ennen 1.1.1980 syntyneisiin henkilöihin sovelletaan valtion eläkelakia ja 1.1.1980 tai sen jälkeen syntyneisiin henkilöihin sovelletaan työntekijän eläkelakia.

Toimeksiantosopimuksen perusteella yliopistolle työskenteleviä henkilöitä ovat esimerkiksi satunnaiset luennoitsijat, opponentit ja väitöskirjan tarkastajat, joiden tehtävistä ei ole tehty työsopimusta yliopiston kanssa. Toimeksiantosopimuksen perusteella yliopistolle työskentelevän henkilön työeläkevakuuttaminen eroaa riippuen siitä, sovelletaanko henkilöön valtion eläkelakia vai työntekijän eläkelakia.

Jos henkilöön sovelletaan valtion eläkelakia, on työnantaja velvollinen vakuuttamaan työskentelyn valtion eläkelain mukaisesti vaikka työskentely tapahtuu toimeksiantosuhteessa. Poikkeuksena ovat tilanteet, jolloin henkilö on vakuuttanut työskentelynsä yliopistolle yrittäjäeläkelakien mukaisesti.

Jos henkilöön sovelletaan puolestaan työntekijän eläkelakia, ei työnantajalla ole velvollisuutta vakuuttaa toimeksiantosuhteessa tapahtuvaa työskentelyä työntekijän eläkelain mukaisesti edelyttäen, että kyse ei ole työsuhteesta.