Työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottaminen eräissä päivärahoissa vuonna 2007

Telp Default Thumbnail Image

Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Kun päivärahojen suuruutta laskettaessa on otettava huomioon henkilön työtulot tai vakuutuspalkka, vähennetään työtuloista, vakuutuspalkasta tai maksettavasta etuudesta enintään alle 53-vuotiaan työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärä. Vuonna 2007 vähennyksen määrä on enintään 4,98 prosenttia.

Tarkemmat säännökset työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eri etuuslajeissa annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Laki tulee voimaan 1.1.2007.

Asiaa koskee hallituksen esitys

HE 133/2006 vp

.

Vahvistetun säädöksen numero on

1232/2006

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.