Työntekijäin, yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkeasetuksia muutetaan

Telp Default Thumbnail Image

Säädökset

Valtioneuvosto on antanut asetukset työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta, maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 21 §:n kumoamisesta ja yrittäjien eläkeasetuksen 18 §:n kumoamisesta.

Valtioneuvoston asetuksella työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta kumotaan asetuksen 19 §, 20 §, 20 a §, 20 b § ja 21 §, koska pykälien eläkelautakuntaa koskeva sääntely on siirretty kokonaisuudessaan lain tasolle.

Maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 21 § ja yrittäjien eläkeasetuksen 18 § kumotaan, koska pykäliä vastaavat säännökset ovat työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa.

Asetukset tulevat voimaan 1.1.2006.

Säädösten numerot ovat

683/2005 – 685/2005

.

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.