Työnantajan sosiaaliturvamaksu, vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2005

Telp Default Thumbnail Image

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu, työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä työnantajan kansaneläkemaksu

Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta on vahvistettu. Lailla nostetaan työnantajan kansaneläkemaksua väliaikaisesti ja lasketaan työnantajan sairausvakuutusmaksua. Vakuutetun sairausvakuutusmaksuun ei sen sijaan tule muutosta. Lisäksi vahvistettiin laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

Lait tulevat voimaan 1.1.2005.

Asiaa koskee hallituksen esitys (

HE 184/2004 vp

).

Vahvistettujen säädösten numerot ovat (

1225/2004 – 1226/2004

).

Työnantajan kansaneläkemaksu:

1) yksityisellä työnantajalla sekä sellaisella valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia:

  • I maksuluokassa 1,366 prosenttia;

  • II maksuluokassa 3,566 prosenttia;

  • III maksuluokassa 4,466 prosenttia;

2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnallisella liikelaitoksella 2,416 prosenttia;

3) evankelisluterilaisella kirkolla sekä sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä 2,416 prosenttia;

4) ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 2,416 prosenttia;

5) Ahvenanmaan maakunnalla 3,966 prosenttia; ja

6) valtiolla ja sen laitoksella 3,966 prosenttia.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Yksityisen työnantajan, kuntatyönantajan ja kirkkotyönantajan sairausvakuutusmaksun suuruus on 1,60 prosenttia ja muiden työnantajien 2,85 prosenttia palkasta.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun suuruus on edelleen 1,50 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta.

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Työantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n 1 momenttia selkeytetään siten, että työnantaja on velvollinen suorittamaan työantajan sosiaaliturvamaksun silloin, kun henkilö on Suomessa sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu.

Työttömyysvakuutusmaksut

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksut nousevat. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 % palkasta ja yrityksen osaomistajan palkansaajan maksu on 0,17 %.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 % maksetusta palkkasummasta 840 940 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 2,8 %. Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,7 %.

Asiaa koskee sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2005 työttömyysvakuutusmaksuista (

969/2004

).

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.