Työnantajan sosiaaliturvamaksu, vakuutetun sairausvakuutuksen maksut ja työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2006

Telp Default Thumbnail Image

Työnantajan kansaneläkemaksu

Yksityisen työnantajan sekä valtion liikelaitoksen, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002), kansaneläkemaksu on

  • I maksuluokassa 0,898 prosenttia

  • II maksuluokassa 3,098 prosenttia

  • III maksuluokassa 3,998 prosenttia.

Muiden työnantajien kansaneläkemaksu on 1,948 prosenttia palkkasummasta.

Asiaa koskee hallituksen esitys

HE 125/2005 vp

.

Vahvistetun säädöksen numero on

997/2005

.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä vakuutetun sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu

Asiaa koskevat hallituksen esitykset

HE 68/2005 vp

ja

HE 129/2005 vp

.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

1113/2005 – 1118/2005

.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruus on 2,06 prosenttia palkkasummasta.

Vakuutetun sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu

Vakuutetun sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun suuruus on 1,33 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Eläke- ja etuustulojen osalta maksu on 1,50 prosenttia.

Työntekijöiden sairausvakuutuksen päivärahamaksun suuruus on 0,77 prosenttia palkkatulosta ja yrittäjien päivärahamaksun suuruus on 1,02 prosenttia yrittäjän työtulosta.

Työttömyysvakuutusmaksut

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,58 % palkasta ja yrityksen osaomistajan palkansaajan maksu on 0,21 %.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 % maksetusta palkkasummasta 840 940 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 2,95 %. Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 %.

Valtion liikelaitosten työttömyysvakuutusmaksu on palkkasumman 840 940 euron osalta 0,75 % ja sen ylittävältä osalta 1,95 %.

Asiaa koskee hallituksen esitys (

HE 191/2005 vp

).

Säädösten numerot ovat

1001/2005

ja

1183/2005

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.