Työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäysprosentit ja eläkehakemusten käsittelyajat

Telp Default Thumbnail Image

Seurantakuvat työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäysprosenteista ja eläkehakemusten käsittelyajoista tammi-syyskuun ajalta ovat valmistuneet.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäysosuudet

Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa uusista työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylättiin yksityisellä sektorilla noin kolmannes (31 %). Miesten hakemuksista hylättiin 29 prosenttia ja naisten hakemuksista 34 prosenttia. Miesten osuus hakijoista oli kolme viidesosaa.

Julkisella sektorilla työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylättiin joka viides. Miesten hakemuksista hylättiin 19 prosenttia ja naisten hakemuksista 22 prosenttia. Hakijoista yli kolme neljäsosaa oli naisia.

Eläkehakemusten käsittelyajat

Tammi-syyskuussa työeläkejärjestelmässä käsiteltyjen eläkehakemusten keskimääräiset kokonaiskäsittelyajat olivat selvästi pitempiä yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Suurin ero oli osa-aikaeläkehakemusten käsittelyajassa. Niiden käsittely kesti yksityisellä sektorilla keskimäärin 42 päivää kauemmin kuin julkisella sektorilla.

Eläkehakemuksen laji     

Keskimääräinen käsittelyaika

Yksityinen sektori

Keskimääräinen käsittelyaika

Julkinen sektori

Työkyvyttömyyseläke 85 58
Vanhuuseläke 48 23
Osa-aikaeläke 56 14
Perhe-eläke 22 10