Työeläkkeisiin ehdotetaan 0,4 prosentin indeksikorotusta vuonna 2015

Telp Default Thumbnail Image

Hallitus esittää työeläke- ja kansaneläkeindekseihin 0,4 prosentin tarkistusta vuoden 2015 alusta keväällä tehdyn kehyspäätöksen mukaisesti. Työeläkkeet, kansaneläkkeet sekä muut näihin indekseihin sidotut etuudet nousisivat ensi vuonna 0,4 prosenttia. Ilman hallituksen säästöpäätöstä työeläkeindeksi olisi noussut tämänhetkisen arvion mukaan 1,1 prosenttia.

Alennetut indeksikorotukset olisivat myös vuoden 2016 työeläke- ja kansaneläkeindeksien laskennan pohjana, joten alennettujen indeksikorotusten vaikutus jäisi pysyväksi.

Alennettua 0,4 prosentin korotusta ei ole tarkoitettu koskemaan toimeentulotuen perusosaa, joten samaan hallituksen esitykseen sisältyy myös ehdotus toimeentulotuen perusosan määrän korottamisesta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Katso lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote
HE 153/2014 vp