Työeläkkeiden indeksit vuonna 2015

Telp Default Thumbnail Image

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 0,4 prosentin alennetusta indeksikorotuksesta työeläkkeisiin (HE 153/2014 vp). Hyväksytyn lakiesityksen mukainen työeläkeindeksin pisteluku vuodelle 2015 on 2519.

Työeläkeindeksiä ei vahvistettu tänä vuonna yhdessä palkkakertoimen kanssa asetuksella, koska hallitus teki lakiesityksen alennetusta indeksikorotuksesta vuodelle 2015. Alennetut indeksikorotukset ovat myös vuoden 2016 työeläkeindeksin laskennan pohjana, joten alennetun indeksikorotuksen vaikutus jää pysyväksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2015 palkkakertoimeksi 1,363. Vuoteen 2014 verrattuna palkkakerroin nousee noin prosentin.

Katso lisää:

STM:n tiedote (22.10.2014)

HE 153/2014 vp