Työeläkevakuuttajat Tela on julkaissut työeläkekuntoutusta koskevat suosituksensa vuodelle 2024

Työeläkevakuuttajat Tela on julkaissut suosituksensa työeläkekuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä ja työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta vuodelle 2024.

Työeläkevakuuttajat ovat laatineet yhteisen suosituksensa työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta vuonna 2024. Suositukseen sisältyy sekä ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaaminen että työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen.

Työeläkekuntoutuksen käytännön toimenpiteistä vastaavat työeläkevakuuttajat, jotka myös vastaavat kysymyksiin liittyen suosituksen soveltamisesta yksittäistapauksiin. Kuntoutuja ja eläkevakuuttajien yhteydenpito on erittäin tärkeää, mikäli kuntoutussuunnitelman toteuttaminen ei etene suunnitelman mukaan.

Suositukset löydät artikkelin oikealla puolella olevasta linkistä. Suositukset ovat voimassa 1.1.2024 alkaen.