Työeläkeotetta koskevat muutosehdotukset

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 7. lokakuuta 2011 hallituksen esityksen yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi ja laiksi työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012 (

HE 74/2011 vp.

).

Esityksen pääasiallinen sisältö

Työeläkeotteen antamiseen ja otteella näkyvien tietojen oikeellisuuden selvittämiseen ehdotetaan muutoksia. Vuodesta 2013 alkaen yksityisten alojen eläkelaitokset lähettäisivät vakuutetuille kirjallisen työeläkeotteen vain joka kolmas vuosi.

Yksityisen alan työeläkelaitokset lähettävät tällä hetkellä työeläkeotteen vuosittain työeläkevakuutetuille työntekijöille ja yrittäjille. Työntekijä voi tarkistaa eläkeotteensa myös sähköisenä eläkelaitoksen verkkopalvelussa. Jos työntekijä huomaa eläkeotteen tiedoissa virheen tai puutteen, eläkelaitoksen on selvitettävä tietojen oikeellisuus.

Eläkelaitoksella olisi jatkossa velvollisuus selvittää otteella näkyvien tietojen oikeellisuus takautuvasti kuuden vuoden ajalta. Näin varmistetaan se, että työntekijällä olisi vähintään kaksi kertaa mahdollisuus tarkistaa jokaisen vuoden ansiotiedot ja pyytää selvitystä otteella näkyviin tietoihin. Tällä hetkellä selvitysvelvollisuus on rajattu viiteen vuoteen. Muutoksia tehtäisiin myös säännöksiin siitä, mikä eläkelaitos selvittää työeläkeotteella ilmoitettavien yksityisten alojen työeläkelakien mukaisten ansiotietojen oikeellisuuden.

Työeläkeotetta koskevat säännökset sitovat vain yksityisten alojen työeläkelaitoksia. Ensi vuodesta lähtien työeläkeotteella näkyvät kuitenkin myös valtion, kunnan ja kirkon palveluksesta maksetut, eläkettä kartuttavat ansiot.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että säädettäisiin laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012. Laki olisi määräaikainen ja siinä säädettäisiin, missä tilanteissa yksityisten alojen eläkelaitos antaa työeläkeotteen vuonna 2012.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012 olisi voimassa vuoden 2012 loppuun.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.