Työeläkelaitosten vakavaraisuutta vahvistavan poikkeuslainsäädännön jatkuminen vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 30. huhtikuuta 2010 lain lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 pykälän muuttamisesta (HE 5/2010 vp).

Pääasiallinen sisältö

Eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevan määräaikaisen lainsäädännön voimassaoloa jatketaan vuoden 2012 loppuun saakka. Säännöksiä muutettiin joulukuussa 2008, ja niiden voimassaolo päättyisi vuoden 2010 lopussa.

Eläkelaitosten vastuuvelkaan sisältyvän tasausvastuun tilapäinen rinnastaminen toimintapääomaan jatkuu, ja eläkelaitosten toimintapääoman vähimmäismäärävaatimus on lainsäädännön voimassaoloaikana riippumaton eläkelaitoksen sijoitusjakaumasta.

Tarkempia tietoja on aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

ja asiaa koskevassa hallituksen esityksessä (

HE 5/2010 vp

).

Vahvistettu laki

Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 pykälän muuttamisesta

Vahvistetun lain säädösnumero on 327/2010.

Voimaantulo

Laki tulee voimaan 1.6.2010.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta [email protected] . Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.