Työeläkelaitosten vakavaraisuuslaskenta on uudistumassa

Telp Default Thumbnail Image

Hallitus on esittänyt eduskunnalle 27.11.2014 muutoksia vakavaraisuuslaskentaan halituksen esityksessä HE 279/2014. Vakavaraisuuslaskennassa otettaisiin jatkossa nykyistä tarkemmin ja kattavammin huomioon kaikki olennaiset sijoitusriskit. Erillisistä vastuuvelan kattamista koskevista säännöksistä luovuttaisiin tarpeettomina. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 alkaen.

Vakavaraisuussäännökset koskevat yksityisten alojen eläkelaitoksia. Yksityisalojen eläkelaitokset laskevat eläkelaitoskohtaisen vakuutus- ja sijoitusriskiä kuvaavan vakavaraisuusrajan. Vakavaraisuusrajan laskennasta säädetään laissa ja se kuvaa vastuuvelan ylittävien varojen määrää, joka eläkelaitoksella on oltava vakuutus- ja sijoitusriskejä varten. Vakavaraisuusraja on sitä korkeampi, mitä suurempia riskejä eläkelaitokseen toimintaan liittyy.

Linkkejä

•        Hallituksen esitys HE 279/2014

•        Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn kehittämistä valmistellut työryhmä