Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa koskevat lainmuutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 16.12.2011 lainmuutokset, jotka sisältyvät esitykseen laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 106/2011 vp).

Pääasiallinen sisältö

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia on muutettu siten, että lautakunnan jäsenten määrä vähenee nykyisestä. Samalla jäsenten määrää koskeva sääntely on muutettu vähimmäismäärää koskevaksi. Lautakunnassa on päätoimisen puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä varapuheenjohtajaa ja vähintään 22 muuta sivutoimista jäsentä.

Eduskuntakäsittelyssä laki hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Tarkempia tietoja on hallituksen esityksessä (

106/2011 vp

) ja sitä koskevassa

tiedotteessa

.

Vahvistetun lain säädösnumero on

1333/2011

.

Voimaantulo

Laki tulee voimaan 1.1.2012.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.