Toistuville ulkomaan työmatkoille voi hakea A1-todistuksen jopa 2 vuodeksi

Telp Default Thumbnail Image

Toistuvasti lyhyehköjä työmatkoja EU/ETA-alueella ja/tai Sveitsissä tekeviä henkilöitä pidetään ns. useassa maassa työskentelevinä ja tällaiset työntekijät voivat saada Eläketurvakeskukselta A1-todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Tällöin todistusta ei tarvitse hakea erikseen jokaista lyhyttä ulkomaan työskentelyä varten. Esimerkiksi pääasiallisesti Suomessa työskentelevät, mutta useita työmatkoja vuodessa ulkomaille tekevät teollisuusasentajat ja esiintyvät taiteilijat hyötyvät pidemmälle ajalle annetusta todistuksesta.

Lisätietoja useassa maassa työskentelevien työntekijöiden ja yrittäjien sosiaaliturvasta löytyy Työeläkelakipalvelun soveltamisohjeista.

Katso lisää:

Etk.fi:n Ulkomaantyön vakuuttaminen -sivuilla

Työeläkelakipalvelu: Työskentely useassa EU-maassa