TELK on julkaissut uusia oikeustapauslyhennelmiä

Telp Default Thumbnail Image

TELK on julkaissut uusia oikeustapauslyhennelmiä. TELK julkaisee oikeustapauslyhennelmät tiedotteessaan noin 8 kertaa vuodessa. ETK julkaisee TELK:stä saadut oikeustapauslyhennelmät työeläkelakipalvelun uutisissa.

TELK:n tiedotteessa 3/2015 on oikeustapauslyhennelmät seuraavista asioista:

  • oikeus perhe-eläkkeeseen, samassa taloudessa asuminen
  • luottamushenkilön eläkkeeseen oikeuttavat palkkiot.