TELK on julkaissut uusia oikeustapauslyhennelmiä

Telp Default Thumbnail Image

TELK on julkaissut uusia oikeustapauslyhennelmiä. TELK julkaisee oikeustapauslyhennelmät tiedotteessaan noin 8 kertaa vuodessa. ETK julkaisee TELK:stä saadut oikeustapauslyhennelmät työeläkelakipalvelun uutisissa.

TELK:n tiedotteessa 8/2015 on oikeustapauslyhennelmät seuraavista asioista:

  • oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus
  • yli 5 vuotta vanhan päätöksen poistaminen erityisen painavasta syystä
  • eläkkeeseen oikeuttavat ansiot
  • oikeus luopumistukeen
  • luopumistuen pääoma-arvon takaisinperintä
  • päätöksen perustelut.