TELK on julkaissut uusia oikeustapauslyhennelmiä

Telp Default Thumbnail Image

TELK on julkaissut uusia oikeustapauslyhennelmiä. TELK julkaisee oikeustapauslyhennelmät tiedotteessaan noin 8 kertaa vuodessa. ETK julkaisee TELK:stä saadut oikeustapauslyhennelmät työeläkelakipalvelun uutisissa.

TELK:n tiedotteessa 6/2015 on oikeustapauslyhennelmät seuraavista asioista:

  • oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus
  • työkyvyttömyyden alkamisaika
  • luopumistuen lakkauttaminen
  • perhe-eläkkeen vähentäminen todellisten tulojen perusteella
  • ryhmähenkivakuutus, tapaturmakorotus.

Perhe-eläkkeen vähentämistä koskevassa asiassa TELK totesi, että maatalousyrittäjän työtulot on vakiintuneesti arvioitu eläkevakuutuksen työtulon perusteella. Valittaja oli vaatinut erityistilanteiden mukaista perhe-eläkkeen vähentämistä valittajan todellisten tulojen mukaisesti.