Tela on ohjeistanut asiantuntijalääkäreiden esteellisyydestä

Telp Default Thumbnail Image

Tela on antanut ohjeen hallintolain esteellisyyssäännösten soveltamisesta asiantuntijalääkäreihin. Hallintolain esteellisyyssäännökset koskevat myös asiantuntijalääkäreitä, koska asiantuntijalääkärit osallistuvat lakisääteisen eläketurvan ratkaisutoimintaan.

Telan ohjeen mukaan työeläkevakuuttajat mm. kartoittavat asiantuntijalääkäreidensä sivutoimet ja muut mahdolliset esteellisyyttä aiheuttavat tehtävät. Vastuu esteellisyyden havaitsemisesta on kuitenkin aina asiaa käsittelevällä asiantuntijalääkärillä itsellään.

Katso lisää:

Telan ohje asiantuntijalääkärin esteellisyydestä

Telan uutinen asiasta