TEL-lisäeläketurvan vakuuttamisen lopettamiseen liittyvät soveltamisohjeet on julkaistu

Telp Default Thumbnail Image

Olemme julkaisseet rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän vakuuttamisen lopettamista vuonna 2016 koskevat soveltamisohjemuutokset sekä ohjeet työkyvyttömyyseläkkeen muuttumisesta vanhuuseläkkeeksi lisä- ja peruseläketurvan osalta samassa iässä. Vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyviä lisäeläketurvan muutoksia ei ole vielä tehty soveltamisohjeisiin.

Lainmuutokset tulivat voimaan 1.1.2014. Vakuuttaminen lakkautetaan vuoden 2016 lopussa. Lakkauttamishetkeen mennessä karttuneesta lisäeläkkeestä muodostetaan vapaakirja. Lakkauttaminen ei vaikuta maksussa oleviin lisäeläkkeisiin. Työkyvyttömyyseläkkeen vanhuuseläkkeeksi muuttumista lisä- ja peruseläketurvan osalta samassa iässä on sovellettu jo vuoden 2014 alusta alkaen.

Rahoituksen muutoksia

Maksetut TEL-lisäeläkkeet ovat kokonaisuudessaan yhteisesti kustannettavia vuoden 2017 alusta alkaen. Ne rahoitetaan  TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisestä tasausjärjestelmästä, johon perustettavaa TEL-lisäeläketurvan tasausvastuuta puretaan nykyvauhtia vastaavasti. YEL-lisäeläkkeet ovat olleet yhteisesti kustannettavia vuoden 2014 alusta alkaen. Kaikki YEL-lisäeläketurvaa vakuuttaneen eläkelaitoksen vuosittain maksamat YEL-lisäeläkkeet kustannetaan kyseisen eläkelaitoksen YEL-lisäeläketurvan tasausvastuusta niin kauan kuin sitä riittää.

Katso lisää:

TyELVpL 30 b §
HE 162/2013 vp
Rekisteröity lisäeläketurva -ohjeisto