Täydennyskerroin

Telp Default Thumbnail ImageVuosi 1.1. % 1.4. % 1.7. % 1.10. %
2014
1,04

2013
0,71


0,98


1,20


0,85

2012
0,00


0,09


0,71


0,56

2011
1,10


1,10


1,24


1,01

Eläkevastuun täydennyskertoimen arvo vahvistetaan neljännesvuosittain vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Aiemmin täydennyskertoimen arvo vahvistettiin kaksi kertaa vuodessa.

Vuosi 1.1. % 1.7. %
2010
0,24


0,98

2009

0,00

0,00

2008

3,03

(*)

1,58

(*)

2007
2,46


2,96

Eläkevastuun täydennyskertoimella korotetaan vanhuuseläkevastuita rahastokoron lisäksi.


(*)

Vuonna 2008 täydennyskertoimella tehtävä vanhuuseläkevastuiden täydennys määriteltiin lain 853/2008 1 §:n perusteella nollaksi.


Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 20.11.2013 täydennyskertoimen arvon vuoden 2014 tammikuun alusta lähtien.