Tarkennuksia viimeistä eläkelaitosta koskevaan menettelyyn

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvoston asetukset

Valtioneuvoston asetuksilla tarkennetaan toimivaltaista eläkelaitosta koskevia säännöksiä. Asetuksissa on myös säännös siitä, että eläketurvakeskus vahvistaa eläkehakemuslomakkeen sekä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen hakemista varten tarvittavien viranomaistodistusten kaavan.

Asetukset tulivat voimaan 1.1.2004.

Säädösten numerot ovat

1337/2003 – 1342/2003

.

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.