Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukainen eläkekassa sulautuu työeläkevakuutusyhtiöön

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan työeläkevakuutusyhtiöön sulautumista koskevat säännökset on vahvistettu. Sulautumisella ei ole vaikutusta eläkekassan hoitamaan lakisääteisen työeläkevakuutuksen toimeenpanoon.

Lait tulevat voimaan 1.2.2004.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 131/2003 vp

) on kerrottu yleiskirjeessä

A 36/2003

.

Eduskuntakäsittelyssä lakiehdotukseen tehtiin joitakin teknisiä tarkistuksia.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

14/2004 – 16/2004

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.