Suomi ja Saksa tiivistävät maiden välistä yhteistyötä

Suomi-Saksa yhdyslaitosneuvottelut. Ihmisiä istuu pöydän äärellä tietokoneet pöydillä.

Suomen ja Saksan yhdyslaitosten edustajat tapasivat kesäkuun alussa Suomessa neuvotteluiden merkeissä. Tapaamisessa sovittiin maiden välisen yhteistyön tiivistämisestä.

Neuvotteluiden tavoitteena oli kehittää maiden välistä yhteistyötä entistä toimivammaksi ulkomaantyön vakuuttamiseen ja eläkkeen hakemiseen liittyvissä asioissa. Lainvalinta-asioissa keskusteltiin poliittisesti ajankohtaisista lainvalinnan sisällöllisistä tulkintakysymyksistä sekä teknisistä käsittelyratkaisuista.

Suomesta neuvotteluihin osallistui Eläketurvakeskuksen (ETK:n) ja Kansaneläkelaitoksen (Kelan) asiantuntijoita. Saksalta oli paikalla edustajia useammasta eri yhdyslaitoksesta: kolmesta alueellisesta eläkelaitoksesta (Deutsche Rentenversicherung), maa- ja metsätalousyrittäjien eläkelaitos, lakisääteisten sairausvakuutuskassojen yhteisjärjestö (GKV-Spitzenverband, DVKA) ja ammatinharjoittajien eläkelaitostenkattojärjestö. Neuvotteluiden puheenjohtajana toimi Eläketurvakeskuksen ulkomaanpalvelujen yksikön päällikkö Mirva Laitinen.

– Keskeistä oli selkeyttää molempien maiden eläkejärjestelmiä ja niiden taustalla olevia organisaatioita. Näin voimme jatkossa olla suoraan yhteydessä oikeisiin organisaatioihin ja henkilöihin eläkkeisiin ja lainvalinta-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Hyvät kontaktit eri maiden yhteyslaitoksiin ovat tärkeitä, sillä ne auttavat ratkaisemaan haastavatkin tapaukset nopeasti, Laitinen toteaa.

Vaikka Saksan kanssa yhteistyö on ollut jo tähän asti toimivaa ja tiivistä, neuvotteluissa sovittiin yhteistyön entisestään tiivistämisestä. Jatkossa on mahdollista järjestää maiden välillä myös videotapaamisia rajatuista aiheista. Saksan kanssa edellinen yhdyslaitosneuvottelu pidettiin vuonna 2017, joten ajankohtaiset ja rajatut videotapaamiset ovat merkittävä askel yhteistyön tiivistämisessä maiden välillä.

Saksa on yksi keskeisimmistä yhteistyömaista eläkkeiden hakemisten ja vakuuttamisen määrissä mitattuna, joten yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Tavoitteena on tavata Saksan kanssa viiden vuoden välein yhdyslaitosneuvotteluiden merkeissä.