Suomen ja Chilen välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.1.2008

Telp Default Thumbnail Image

Sosiaaliturvasopimus

Suomen ja Chilen välinen sosiaaliturvasopimus koskee erityisesti eläkkeitä. Sopimuksen perusteella eläkkeet voidaan myöntää ja maksaa maasta toiseen. Sopimuksessa on määräyksiä myös eläkeläisten sairaanhoidosta ja sovellettavasta lainsäädännöstä. Sairaanhoitomääräysten mukaan toisesta maasta eläkettä saava saa sairaanhoitoa samoin edellytyksin kuin asuinmaastaan eläkettä saava henkilö. Tämä on tärkeää erityisesti Chilessä asuville henkilöille, jotka saavat eläkettä Suomesta.

Sopimuksen pääsäännön mukaan työntekijä tai yrittäjä kuuluu sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa hän työskentelee. Pääsäännöstä poiketen ns. lähetetyt työntekijät kuuluvat kuitenkin lähtömaan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin. Suomesta lähetetyt työntekijät ja heidän perheenjäsenensä voivat kuulua Suomen lainsäädännön alaisuuteen enintään kolmen vuoden ajan.

Voimaantulo

Sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1.1.2008 alkaen. Sopimuksen toimeenpanosta on tehty erillinen täytäntöönpanosopimus (SopS N:o 98/2007).

Asiaa koskevat myös laki Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (

1133/2007

,

HE 257/1998 vp

) sekä Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (

1134/2007

).

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät Internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.