Soviteltua työttömyysetuutta koskevat lakimuutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistettu laki

Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta on vahvistettu hallituksen esityksen mukaisesti. Vahvistetun lain mukaan soviteltua työttömyysetuutta voidaan myöntää 36 kuukauden enimmäismaksuajan täyttymisen estämättä vuoden 2009 loppuun saakka.

Laki tulee voimaan 1.1.2008.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 123/2007 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Vahvistetun säädöksen numero on

1101/2007

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.