Sopimus Intian ja Suomen väliseksi sosiaaliturvasopimukseksi on hyväksytty

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti hyväksyi 25.10.2013 Intian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 82/2013 vp).

Pääasiallinen sisältö

Sopimuksessa määrätään pääasiassa työskentelyyn perustuvien eläkkeiden maksamisesta toisessa sopimusvaltiossa asuville henkilöille sekä työntekijöiden eläkevakuuttamiseen sovellettavasta lainsäädännöstä.

Sopimus vaikuttaa Suomen ja Intian välillä muuttavien henkilöiden sosiaaliturvaan ja koskee erityisesti eläkkeitä. Sopimuksen perusteella muun muassa vältetään kaksinkertaiset eläkevakuutusmaksut, ns. lähetettyjen työntekijöiden osalta, mikä on tärkeää Intiassa toimiville suomalaisille yrityksille ja niiden palveluksessa oleville työntekijöille.

Sopimuksessa on sovittu myös eläkkeiden maksamisesta maasta toiseen ja sopimus helpottaa myös työeläkkeen hakemista.

Tarkempia tietoja on hallituksen esityksessä (

HE 82/2013 vp.

) ja STM:n sivuilta

Perustietoa Suomen ja Intian välisestä sosiaaliturvasopimuksesta

.

Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitys on hyväksytty muuttamattomana.

Vahvistetun lain säädösnumero on 729/2013.

Voimaantulo

Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti kuin sopimus.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.