Selvitys: Suomen oltava aloitteellinen EU:n sosiaaliturvasäädösten uudistamisessa

Telp Default Thumbnail Image

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat EU-tason säädökset jättävät Suomelle hyvin vähän kansallista liikkumavaraa, kun on kyse EU-maiden välillä liikkuvien ihmisten sosiaaliturvasta. Sen vuoksi Suomen on otettava aktiivinen ja aloitteellinen rooli, kun sosiaaliturvan yhteensovittamista uudistetaan EU-tasolla.

Erityisen tärkeää on olla mukana määrittelemässä, mihin sosiaaliturvaetuuksiin työvoiman ulkopuolella olevilla EU-kansalaisilla on oikeus, kun he muuttavat jäsenmaasta toiseen.

Johtopäätökset käyvät ilmi varatuomari Jukka Ahtelan ja Kelan suunnittelupäällikkö Essi Rentolan selvityksestä. Selvittäjät luovuttivat raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle eilen 10.6.2014 Helsingissä.

Vaikka selvittäjien mukaan suurin työ on tehtävä EU-tasolla, myös kansallisella tasolla lainsäädäntö vaatii täsmennyksiä ja selkeyttämistä. Järjestelmän perusteiden suuriin muutoksiin ei kuitenkaan ole tarvetta, vaan Suomessa asumiseen perustuva sosiaaliturva pystytään jatkossakin sovittamaan EU-sääntelyn vaatimuksiin.

”Kannatan ehdottomasti selvittäjien näkemystä siitä, että Suomen pitää vaikuttaa nykyistä aktiivisemmin EU:n lainsäädäntötyöhön. Lisäksi käynnistän heti syksyllä niin kutsutun soveltamisalalain uudistamisen. Soveltamisalalain mukaan määritellään henkilön oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Lakiin pitää kirjata selkeästi, mitkä etuudet perustuvat Suomessa asumiseen ja mihin on oikeus Suomessa työskentelyn perusteella”, ministeri Risikko sanoi.

Lue lisää STM:n tiedotteesta