Sairausvakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2011

Telp Default Thumbnail Image

Sairausvakuutusmaksut


Työnantajan sairausvakuutusmaksu

on 2,12 prosenttia palkasta.


Palkansaajan ja MYEL:n mukaisen yrittäjän päivärahamaksu

on 0,82 prosenttia palkasta tai työtulosta ja

YEL:n mukaisen yrittäjän päivärahamaksu

on 0,92 prosenttia työtulosta.


Vakuutettujen sairaanhoitomaksu

on 1,19 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,36 prosenttia.

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2011 (

969/2010

)

Sairausvakuutusmaksujen maksuvelvollisuus

Vuoden 2011 alusta sairausvakuutusmaksujen (palkansaajan ja yrittäjän päivärahamaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksuvelvollisuus koskee Suomessa asuvia 16–67-vuotiaita.

Laki sairausvakuutuslain 11 ja 18 luvun muuttamisesta (

700/2010

) ja laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta (

701/2010

)

Vuoden 2011 alusta työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava myös urheilijoiden palkoista, mutta ei edelleenkään urheilijoiden palkkioista.

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta (

149/2010

) ja laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta (

150/1010

)

Työttömyysvakuutusmaksut


Työnantajan

työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 prosenttia palkasta palkkasumman 1 879 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,2 prosenttia palkasta.


Palkansaajan

työttömyysvakuutusmaksu on 0,6 prosenttia palkasta.


Yrityksen osaomistajan

palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 prosenttia palkasta.

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (

1026/2010

)

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.