Säännöksiä valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta tarkennetaan

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

Vuoden 2005 alusta tulee voimaan laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset mainitussa laissa tarkoitetun etuuden saamisedellytyksistä, tietojen antamisesta, saamisesta ja edelleen luovuttamisesta sekä Eläketurvakeskuksen velvollisuudesta antaa laissa tarkoitettu päätös. Lisäksi asetuksella säädetään Eläketurvakeskuksen velvollisuudesta rekisteröidä etuuden määräämiseksi tarvittavat tiedot.

Asetus tulee voimaan 1.1.2005.

Säädöksen numero on (

1146/2004

).

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät myös internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.