Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus on hyväksytty

Telp Default Thumbnail Image

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja laki Pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentti on hyväksynyt Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sosiaaliturvasopimuksen. Lisäksi hän on vahvistanut lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

Sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Tanskan hallitukselle hyväksyvänsä sopimuksen. Sopimukseen liittyvä laki on tarkoitus saattaa voimaan tasavallan presidentin asetuksella samana ajankohtana kuin sopimus.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 140/2003 vp

) on kerrottu yleiskirjeessä

A 39/2003

.

Vahvistetun säädöksen numero on (

186/2004

).

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.