Pikaisia muutoksia työeläkeotteella näytettäviin tietoihin

Telp Default Thumbnail Image

Vuoden 2017 työeläkeuudistusta koskeva lainvalmistelu on kesken. Tulevia lainmuutoksia pyritään kuitenkin ennakoimaan tekemällä pikaisella aikataululla työeläkeotteella näytettäviin tietoihin muutoksia, jottei henkilöille annettaisi  virheellisiä tietoja koskien esimerkiksi tulevaa eläkeikää tai eläkkeen määrää.

Vuonna 2017 voimaan tulevaa työeläkeuudistusta valmistellaan parhaillaan sosiaali-ja terveysministeriössä eikä varmuutta tulevista muutoksista ole ennen kuin eduskunta aikanaan on hyväksynyt tulevien lakien sisällöt.

Etuuslainsäädäntöön tulevia muutoksia pyritään kuitenkin ennakoimaan, jottei esimerkiksi ennen lain voimaantuloa annettavilla työeläkeotteilla näkyisi virheellistä tietoa. Tämän johdosta työeläkeotteilla näytettäviin tietoihin ja arvioihin tehdään muutoksia jo nyt.

Tehtävät muutokset ja uudet fraasit

Työkyvyttömyyseläkearvio jätetään kaikkien henkilöiden työeläkeotteilta pois.

Vanhuuseläkearviot näytetään seuraavasti:

  • Vuonna 1947, 1948 ja 1949 syntyneille näytetään vain 68-vuotiaana.
  • Vuonna 1950 ja 1951 syntyneille näytetään vain 65-vuotiaana.
  • Vuonna 1952 ja 1953 syntyneille näytetään vain arvio 63-vuotiaana.

Edellä mainituille ikäluokille työeläkeotteella näkyy seuraava fraasi, jos henkilön ikä on työeläkeotteen antohetkellä alle mainitun arvioiän:

”Arvio vanhuuseläkkeesi määrästä on laskettu nykyisen lainsäädännön mukaan olettaen, että työskentelysi jatkuu eläkkeelle siirtymiseen saakka ja työansiosi ovat noin xxxx euroa kuukaudessa.”

Edellä mainituille ikäluokille työeläkeotteella näkyy seuraava fraasi, jos henkilön ikä on työeläkeotteen antohetkellä yli tai sama kuin ko. arvioikä:

”Työeläkelainsäädäntö on muuttumassa vuodesta 2017 alkaen. Koska lainvalmistelu on vielä kesken, otteella ei ole arviota tulevasta eläkkeestä.”

  • Vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneille ei näytetä lainkaan vanhuuseläkearviota, näytetään vain otsikon ”Tuleva eläkkeesi” kohdalla yllä mainittu fraasi. 

Aikataulu marras-joulukuun vaihde

Muutokset tehdään sekä sähköisille ns. verkko-otteille että normaaleille paperiotteille (ml.vuosiotteet), ja muutokset ovat voimassa kunnes tehdään uudet työeläkeuudistuksesta johtuvat muutokset.

Muutokset tehdään järjestelmiin lauantaina 29.11.2014 ja ne näkyvät otteilla välittömästi.